Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9yzwqty29tbwvyy2uvanbnl2jhbm5lci1kzwzhdwx0lwvulmpwzyjdxq

SAP QM Consultant

Location: Bulgaria, Bulgaria Salary: €250 - €251 per day
Sector: Manufacturing Type: Contract
Reference #: CR/056575_1542974237

RED is currently looking for an SAP QM consultant to help one of our premium customers in Bulgaria do a requirements gathering workshop

Your task would be to run the requirement gathering workshops with the client and access the steps forward

This project is about to start so upon finishing the requirement gathering you would have the option to stay for the materialisation phase

Manufacturing experience is a must as well as Bulgarian language in order to communicate efficiently with local stakeholders

В момента RED търси консултант за SAP QM, за да помогне на един от нашите първокласни клиенти в България да направи семинар за събиране на изисквания

Вашата задача би била да проведете семинарите заедно с клиента и да получите/предоставите достъп до следващите етапи

Проектът е на път да бъде стартиран и след приключване на семинара ще ви се предостави cвъзможността да участвате и в следващата фаза от процеса (материализиране)

Предишен опит в производството (производствената сфера) е задължителен, също така и владеенето на Български език, за да можете да комуникирате ефективно с местните заинтересовани страни